Bp Tomasik zainaugurował Rok bł. Honorata Koźmińskiego w diecezji radomskiej

- Modlimy się, aby dalej w naszej Ojczyźnie dokonywało się dzieło duchowej odnowy społecznej - powiedział biskup Henryk Tomasik, który przewodniczył Mszy świętej w radomskiej katedrze. 1 stycznia został zainaugurowano Rok bł. Honorata Koźmińskiego w diecezji radomskiej.

W grudniu 2016 roku minęło 100 lat od śmierci odnowiciela życia zakonnego w Polsce. Stąd też inicjatywa Sejmu RP, który ustanowił 2017 rok Rokiem bł. Honorata Koźmińskiego.

- Patrzymy się na wielkie znaki Bożego działania. Z człowieka wrażliwego po pewnym czasie, na skutek niekorzystnych sytuacji, zrodził się ateista, ale też z pozycji dalekich od wiary dzięki Bożej łasce, dzięki nadzwyczajnemu działaniu Pana Boga powstał naprawdę nowy człowiek - święty. Dzisiaj modlimy się o to, aby taka przemiana dokonywała się w wielu sercach, modlimy się za nas wszystkich, abyśmy byli wierni Chrystusowi, aby każdy z nas mógł powiedzieć Chrystusowi: cały Twój - mówił bp Henryk Tomasik.

Duchowny modlił się również, by w naszej Ojczyźnie dokonywało się dzieło duchowej odnowy społecznej. Ordynariusz radomski prosił też Boga o kanonizację bł. Koźmińskiego.

Biskup radomski Henryk Tomasik podkreślił, że siła błogosławionego płynęła z jego gorliwości, pogłębionej duchowości, godzin spędzonych w konfesjonale i na modlitwie. Kapucyn mówił, że "codziennie od Chrystusa wychodzę, do Chrystusa idę, i do Chrystusa wracam". Znane jest też jego zawierzenie Maryi ("Maryjo, Twój jestem cały") - przypomniał biskup radomski.

W diecezji radomskiej w kilkunastu domach działają duchowe córki bł. Honorata. To m.in. Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, Zgromadzenie Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.

rm / Radom
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 02 stycznia 2017

Nowe Miasto: 100. rocznica śmierci bł. o. Koźmińskiego

W ubogiej celi klasztoru kapucynów Nowym Mieście nad Pilicą, 16 grudnia 1916 r. umierał sędziwy zakonnik. Zgromadzeni przy nim bracia byli świadkami odchodzenia świętego człowieka. Kilka dni później tłumy ludzi wypełniły kościół klasztorny, aby pożegnać wspaniałego kapłana, mistyka, spowiednika, wychowawcę, nauczyciela i założyciela zgromadzeń zakonnych. Ojciec Honorat odszedł do nieba. W dniach 15-16 grudnia 2016, sto lat po tym wydarzeniu ponownie tłumy pielgrzymów, kapłanów, braci kapucynów, sióstr zakonnych ze zgromadzeń honorackich wypełniły kapucyński kościół.

W czwartkowy wieczór 15 grudnia, jak w każdy czwartek, modlitwą nowenny przez wstawiennictwo bł. Honorata rozpoczęły się rocznicowe uroczystości. O godz. 18.00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem o. Andrzeja Kiejzy, prowincjała Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej. Kazanie wygłosił bp Antoni Pacyfik Dydycz, przypominając jak ważną dla Polskiego Narodu i Kościoła postacią był bł. Honorat. Msza św. była jednocześnie dziękczynieniem za Wielką Nowennę i zakończeniem jej ostatniego roku „Testament i śmierć”, któremu przewodziły Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych. Po Mszy św. kapucyńscy nowicjusze poprowadzili adorację „Kolebka, a nie grób”, nawiązując do słów błogosławionego, który w proroczych słowach zapowiedział odrodzenie wymierającego zakonu w Królestwie Polskim.

Dzień stulecia – 16 grudnia – rozpoczął się od przedstawienia dwóch testamentów: Matki Elżbiety Anny Stummer, najbliższej współpracownicy ojca Honorata oraz ostatnich chwil ojca Honorata i jego przygotowania do śmierci. Uczynili to: s. Julia, obliczanka i br. Grzegorz, kapucyn. O godz. 12.00 rozpoczęła się celebracja uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Dziuby, który również wygłosił kazanie. Przed końcowym błogosławieństwem, przy relikwiach Błogosławionego, które zostały wyjęte z bocznego ołtarza i umieszczone przed głównym ołtarzem ofiarnym, dokonano zawierzenia Bogu przez wstawiennictwo bł. Honorata: bp Andrzej Dziuba zawierzył Diecezję Łowicką, burmistrz Mariusz Dziuba – Nowe Miasto, m. Jolanta Milanowska, przewodnicząca Konferencji Rodziny Honorackiej – zgromadzenia założona przez bł. Honorata oraz o. Andrzej Kiejza, prowincjał – Warszawską Prowincję Braci Mniejszych Kapucynów. Po Mszy św. wszyscy mogli oddać cześć relikwiom. Po agapie w klasztorze uczestnicy wrócili do kościoła, aby tam przed Najświętszym Sakramentem modlić się w godzinie miłosierdzia koronką, którą odmawiał bł. Honorat – „O mój Jezu, miłosierdzia”. Nabożeństwo poprowadził o. Tomasz Wroński, gwardian z Białej Podlaskiej. Koronce towarzyszyły myśli bł. Honorata o miłosierdziu, które zapisał Notatniku duchowym. Całej uroczystości towarzyszył chór sióstr ze zgromadzeń honorackich pod przewodnictwem Michała Śmiegielskiego, który na zakończenie wyśpiewał Testament bł. Honorata - utwór ułożony dla sióstr Wspomożycielek przez Zuzannę Falkowską na podstawie „Ostatniej woli” Honorata z Notatnika duchowego.

br. Grzegorz Filipiuk OFMCap. / Nowe Miasto nad Pilicą

Stulecie śmierci bł. Honorata Koźmińskiego

W piątek 16 grudnia 2016 r. w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście n. Pilicą obchodzono uroczyście stulecie śmierci bł. Honorata Koźmińskiego. We Mszy św. celebrowanej przez bpa Andrzeja F. Dziubę, bpa Antoniego P. Dydycza i licznych kapłanów uczestniczyło wielu wiernych różnych stanów.

Liturgii przewodniczył Biskup Łowicki, który wygłosił także homilię, natomiast jednym z koncelebransów był wywodzący się z zakonu Ojców Kapucynów bp Antoni P. Dydycz. W czasie liturgii miało miejsce kilka zawierzeń Bogu przez wstawiennictwo bł Honorata. Najpierw Biskup Łowicki modlił się w intencji diecezji, następnie Burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą zawierzył Bogu całe miasto, którym zarządza, Przewodnicząca Konferencji Rodziny Honorackiej modliła się w intencji Zgromadzeń Honorackich, a wspólnotę Kapucynów zawierzył Panu Bogu ich Prowincjał.

We Mszy św. uczestniczyło wielu wiernych w tym bardzo licznie zgromadzeni przedstawiciele życia konsekrowanego. Po zakończonej liturgii przygotowano agapę w klasztorze.

xas / Nowe Miasto nad Pilicą

Tajemnice błogosławionego kapucyna

Patron zawierzenia i wytrwania. Tytan pracy. Jego domem stał się słynny konfesjonał "szafa". Czciciel Najświętszego Sakramentu i niewolnik Matki Bożej Częstochowskiej. To właśnie za Jej wstawiennictwem doznał nawrócenia. Mimo że od śmierci bł. o. Honorata Koźmińskiego mija 100 lat, jego ewangeliczne drzewo ciągle się rozrasta

Zmarł 16 grudnia 1916 r. w opinii świętości. Patrząc na historię życia tego cichego i skutecznego w swoim działaniu kapucyna, widać, jak wielki wpływ miał on na duchową odnowę Polski po upadku powstania styczniowego.

Niemy świadek

Jego zdjęcia przedstawiają poczciwego, łagodnego i pełnego ciepła zakonnika. Przyciągał rzesze penitentów, którzy mimo carskiej okupacji przyjeżdżali z całej Polski, aby przystąpić do sakramentu pokuty. spowiedź odbywała się w specjalnie zaprojektowanym przez bł. o. Honorata trzydrzwiowym, zamykanym od środka konfesjonale. Miejsce to stało się niemym świadkiem zakładania licznie ukrytych na ziemiach Królestwa Polskiego zgromadzeń. Jak grzyby po deszczu w kraju zaczęły powstawać kolejne z nich - Służki, Franciszkanki, Sercanki, Posłanniczki, Pocieszycielki, Serafitki, Pasterzanki, czy Niepokalanki. Ojciec Honorat, który był ich założycielem, zostawił wielotysięczną spuściznę duchową, spisaną maczkiem w licznych rękopisach. W dokumentach znajdują się m. in. listy do przełożonych oraz rozważania i duchowe wskazówki.

Do dziś przetrwało 17 zgromadzeń honorackich, które pełnią posługę w ok. 20 krajach. Opiekują się chorymi i biednymi, robotnikami, mieszkańcami wsi i miast, młodzieżą. Zajmują się dziewczętami moralnie zaniedbanymi, dbają o apostolstwo dobrej książki i prasy.