Do M. Anieli Godeckiej (6)

Każda myśl, która do Boga prowadzi, może być uważana jako natchnienie od Ducha Św., ale zazwyczaj to uważają, że płaszcz P. Jezusa oznacza ubóstwo, korona – umartwienie, trzcina – pokorę jako trzy symbole przeciwne bogactwu (królewski szkarłat), pysze i potędze (berło) i rozkoszom (wieńce z kwiatów), ale i to się zawiera, co piszesz o tym, bo moc w słabości się objawia, tj. w uległości.