(3) List bł. Honorata do Matki Franciszki Marii Witkowskiej

[Nowe Miasto n. Pilicą, przed 10 grudnia 1893 r.]

Przyjmij, o Jezu, tę ofiarę Oblubienic Twoich, jaką Ci z siebie samych składają, za wolność i podwyższenie Kościoła Twego na całym świecie, a szczególniej tej cząstki owczarni Twojej, w której je umieściłeś. Niech Ci ona będzie miła, jako objaw bohaterskiego poświęcenia wśród szerzącej się walki i prześladowania, jakim sam je natchnąć raczyłeś.
Przyjmij, błogosław i daj siłę do wytrwania, i uwieńcz ją stokrotnym owocem.