Do M. Marii Witkowskiej, Założycielki SS. Imienia Jezus

Niech P. Jezus obróci na Ciebie najłaskawsze swoje Oblicze i niech wejrzeniem swoim rozpada w sercu twoim coraz gorętszą miłość ku Sobie.
Wpatruj się często w to P. Oblicze potem oblane w pracach ręcznych od młodości, abyś się zachęcała do naśladowania tego Boskiego wzoru w pracach dla miłości Bożej podjętych i drugich przywodziła do tego.
Spoglądaj często na to Przenajśw. Oblicze krwawym potem oblane, abyś się pobudzała do wynagradzania Mu zniewag, jakie Mu ludzie wyrządzają, szczególniej w czasie prac w duchu tego świata spełnianych.
Przeglądaj się często w tym Przenajśw. Obliczu jako w zwierciadle, abyś odbiła je na swojej duszy i stała się Mu podobna w dobroci i łaskawości, i zasłużyła wpatrywać się w Nie przez wieczność całą.