15. „Miałem szczęście ogłaszać dogmat Niepokalanego Poczęcia”

„Wierzę w to mocno, że wszystkie łaski w życiu moim spotkały mnie przez Maryję... W Jej uroczystości wszystkie moje znaczne rocznice obchodzę... Miałem też szczęście ogłaszać dogmat Niepokalanego Poczęcia w Warszawie i w ten dzień trzy kazania w różnych kościołach o tym miałem. (...) Z iluż to niebezpieczeństw wybawiła mnie Jej opieka” (ND, 130-131).

Ukoronowaniem powszechnego przekonania, panującego od wieków w Kościele o Niepokalanym Poczęciu N.M.P., było ogłoszenie 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX tej prawdy jako dogmatu wiary. Zgodnie z przyjętą w Kościele praktyką dogmat poza Rzymem ogłaszany był w następnym 1855 roku. W dziele tym uczestniczył błogosławiony Honorat, upowszechniający ten dogmat jako kaznodzieja.

W zachowanych rękopisach jego kazań przybliżał on wiernym misterium Niepokalanego Poczęcia.

Niebo jak gdyby potwierdziło dogmatyczną prawdę o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny na ziemiach polskich w postaci objawień maryjnych na Warmii 27 czerwca - 16 września 1877 roku. Internowany w Zakroczymiu ojciec Honorat z wielką nadzieją przeżywał ten Boży znak objawiony na umęczonej polskiej ziemi. Dla uczczenia tych objawień powołał 7 października 1878 roku w Zakroczymiu Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej dla szerzenia oświaty wśród ludu wiejskiego przykładem i słowem. W 1903 roku pisał do Służek: „Jak Maryja Niepokalana, której służkami jesteście, na większą nędzę jest najczulsza, tak i Wasza ustawa zaleca Wam mieć serce gotowe do przygarnięcia wszelkie nędzy i robić wybór w uczynkach miłości tylko ze względu na większą i bardziej naglącą potrzebę, w tej miejscowości, w której Was Opatrzność Boża umieszcza. Tym właśnie względem kierując się, oddałyście się przeważnie nauczaniu i wychowaniu i to tam właśnie, gdzie tego najbardziej potrzeba, gdzie nikt prawie zastąpić Was nie może i to samych prawie maluczkich, w czym również za wskazówką tejże Maryi Niepokalanej poszłyście, ... Jest to właśnie dziś dzień, w którym przed 25 laty zgromadzenie Wasze powstało, bo w tym dniu trzy pierwsze dusze na poddaszu, jako Służki Niepokalanej, z powodu objawienia Najświętszej Panny w Gietrzwałdzie, przyjęte zostały” (LSSł, nr 170).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza