Do M. Anieli Godeckiej (2)

Pamiętaj, pamiętaj, żeby nigdy ćwiczeń nie opuszczać, bo jak serce uschnie, to się człowiekowi zdaje tylko, że postępuje i praca jego staje się bezowocna, pomimo że się zdaje, że wyrasta. Kto sam nie goreje, i drugich rozpalić nie może.
Boże, błogosław.