(1) List bł. Honorata do Siostry Leontyny Heleny Gałeckiej

[Nowe Miasto n. Pilicą, grudzień 1899 r.]

Prośmy Boskie Dzieciątko Jezus, aby nam dało w tym nowym wieku nowe życie rozpocząć, abyśmy zaniechawszy wszelkiej oziębłości, z całym zapałem serca Jemu służyli w duchu wdzięczności za tyle dobrodziejstw przez tyle lat od Niego odbieranych i z gorącym pragnieniem żyć i umierać tylko dla Niego.

1/ Siostra Leontyna Helena Gałecka (1869-1937), w 1890 r. wstąpiła do Zgromadzenia. W 1899 r. złożyła śluby wieczyste. W 1906 r. była inicjatorką i założycielką Chrześcijańskiego Związku Rękodzielniczek „Dźwignia". Pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu, przełożonej lokalnej w Petersburgu i radnej generalnej. W latach 1920-1932 była przełożoną generalną Zgromadzenia. Dzięki jej zabiegom w 1927 r. Zgromadzenie otrzymało dekret pochwalny, a w 1932 zatwierdzenie konstytucji, Była autorką Dyrektorium i Zwyczajnika oraz Historii Zgromadzenia i Życiorysu m. Franciszki Marii Witkowskiej, współzałożycielki Zgromadzenia.

2/ Data ustalona na podstawie treści.
Tekst napisany jednostronnie na kartce formatu: 7,4 x 11,4 cm.