(2) List bł. Honorata do Siostry Leontyny Heleny Gałeckiej

[Nowe Miasto n. Pilicą, ok. 1907 r.]

Z całego serca pozwalam i bardzo się cieszę, że o. Prokop/2 gotów Wam służyć. Ja piszę właśnie do biskupów, że te które się w kościele spowiadają, nie potrzebują mieć wyznaczonego spowiednika. Jeżeli pojedziesz po niedzieli, to może z łaski swej zabierzesz listy do biskupów, a może być mogła przez kogo i do innych biskupów przesłać.
Boże błogosław

1/ Z treści wynika, iż list był pisany w 1907 r., kiedy o. Honorat pisał listy (15 sierpnia i 10 grudnia) do biskupów Królestwa Polskiego, w których wyjaśniał sprawę zgromadzeń ukrytych. W tym czasie s. Leontyna Helena Gałecka pełniła funkcję mistrzyni nowicjatu, który od
1906 r. znajdował się w Nowym Mieście n. Pilicą.
Tekst napisany jednostronnie na kartce formatu: 6,8 x 10,5 cm.

2/ Tj. o. Prokop Józef Alojzy Rowiński.