Myśli na każdy dzień roku o. Honorata - styczeń

1. Bóg mnie kocha jak ojciec dziecko, które ani pojmuje tej miłości, ani na nią zasłużyć nie może. (ND 181)

2. Ustają w duszy oddanej Bogu, która się stała dzieckiem, wszystkie rozumowania i roztrząsania (...) wszystko przyjmuje z prostotą i wiarą (...), a jeśli ma w czym swoje zdanie, to zawsze gotowa go odstąpić i ustąpić każdemu. (PTA 131)

3. Zapatrujmy się często na Boskie Dzieciątko i rozpalajmy przy Jego Żłóbku serca nasze seraficzną Jego miłością. (P XII 107)

4. Zbawiciel sam dla naszej miłości stał się dzieckiem, abyśmy i my, z miłości ku Niemu, dziećmi się stali. (P XII 105)

5. Jakże kochać powinniśmy tę Boską Dzieciną, jak Ją cenić i jakie dzięki składać za tę milczącą i bezgraniczną miłość do nas. (P XII 99)

6. Siostry (...), idźcie zawsze za gwiazdą Boską świętego posłuszeństwa, a Bóg rządzić będzie wami i szczęście znajdziecie tutaj i w wieczności. (PTA 183)

7. (...) niech posłuszeństwo kieruje nami zawsze i we wszystkim, dopuśćmy (pozwólmy) Bogu rządzić nami. (PTA 182)

8. Choćbyś była daleko mądrzejsza od przełożonych, to niczego nie dowodzi, bo oni to jako przełożeni, a nie ty, mają łaskę od Boga do kierowania tobą, której tobie nie dano. (PTA 183)

9. Nie dowierzajcie Siostry, doświadczeniu waszemu, lepsze posłuszeństwo nad doświadczenie i mądrość. (PTA 183)

10. Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz. (PTA 280)

11. Aby wytrwać, trzeba (tedy) najpierw słuchać słów Bożych i przyjąć je umysłem i sercem, tj. mieć wiarę żywą i wielką. (PTA 207)

12. (...) wiara (tylko) zdolna pobudzić do pragnienia nieba i do ponoszenia ofiar heroicznych, by niebo otrzymać. (PTA 207)

13. (...) trzeba nade wszystko wiernie spełniać rady ewangeliczne, które pełnić uroczyście przyrzekłyście. (PTA 208)

14. Potrzeba wam przeto naprzód samym spełniać Ewangelię świętą, czyli regułą i ustawy swoje, a potem drugich nauczać. (PTA 205)

15. Zostawcie światu jego pociechy, a Bogu dziękować będziecie sercem całym za drogę, na której was postawił. (PTA 208)

16. Wiara cię nauczy, że jeśliś upadła nawet, nie powinnaś rozpaczać, bo Bóg i ze złego wyprowadzić może. (PTA 208)

17. Posłuszeństwo święte, to głos Boży, co nieustannie rządzi nami. (PTA 181)

18. (...) do zakonu nie wstępuje się po to, aby kochali, aby się sprawiedliwie obchodzili, aby mieć zapewnione utrzymanie, ale po to, aby się poświęcić na wszystko, co Mu się podoba. (Lsł 113)

19. Łaska powołania nie byłaby tak wielką łaską, gdyby tak łatwo wytrwanie przychodziło. (Lsł 153)

20.(...) zupełna poprawa, czyli reforma życia, jest przedmiotem wyboru. (ND 147)

21. (...) nie czynić postanowień w oschłości. (ND 147)

22. Módl się tylko z ufnością, a Pan Bóg zaradzi najlepiej wszystkiemu. (Lsł 165)

23. Każda dusza, która została dopuszczona do ślubnego związku z Królem królów, powinna często i z wielką radością o tym wspominać i z najwyższym zapałem serca na nowo je jak najczęściej odnawiać. (P XII 19)

24. Jakże wielka pokora i dobroć Twoja, że pozwalasz przemawiać do siebie. (ND 177)

25. Nie mam żadnego ważniejszego interesu do Ciebie, tylko aby Cię pochwalić, uwielbić, złożyć Ci dzięki. (ND 178)

26. Czy może być rzecz pożądańsza, jak się wyniszczyć na kształt kadzidła na chwałę Bożą. (P IX 90)

27. Chcę być z Tobą jedno, pragnę jak kropla zanurzyć się w oceanie Twojej istoty i tak zginąć w Tobie. (ND 178)

28. Trzeba wolę Bożą we wszystkim upatrywać, a nie rządzić się własnym rozumem. (Lsł 68)

29. Raczej Bóg cud uczyni, niebo i ziemię poruszy, niżby miało zaszkodzić komu to, że się woli swej wyrzekł i zdał się na posłuszeństwo przełożonym swoim. (PTA 183)

30. (...) wszystko Tobie polecam. (ND 178)

31. Wstąpienie na drogę doskonałości dla wielu jest wstąpieniem na drogę zbawienia i ci nie powinni uważać jej jako dowolną, ale obowiązek pod utratą zbawienia. (ND 166)