Nowenna do bł. Honorata (3)

Dzień 1. (4 X) - za Ojczyznę

Błogosławiony Ojcze Honoracie - kochający Ojczyznę i zawierząjący ją macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej oręduj za wszystkimi Polakami, aby wzrastali w miłości Boga i w miłości ludzi, budowali wspólne dobro Ojczyzny wprowadzając i umacniając sprawiedliwy pokój w sercach i środowiskach rodzinnych i zawodowych. Uproś dla naszego Narodu odwagę i siłę ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności w trosce o lepsze jutro i o wierność Bogu i Maryi

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo...
Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Dzień 2. (5 X) - za rodziny

Błogosławiony Ojcze Honoracie - zatroskamy o rodzinę i cywilizację miłości polecamy Twojemu orędownictwu polskie rodziny. Czuwaj nad trwałością małżeństw i nad odpowiedzialnym rodzicielstwem. Uproś rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym, godne warunki życia i rozwoju, by mogły zapewnić swoim dzieciom należyte przygotowanie do pełnienia przyszłych zadań. Módl się do Boga, by dzieci były wychowywane z zdrowej atmosferze miłości rodzicielskiej, aby z domu rodzinnego wyniosły mocne i trwałe zasady życia chrześcijańskiego i przynależności do Kościoła Świętego.

Dzień 3. (6 X) - za ojców i matki

Błogosławiony Ojcze Honoracie, ty który po ojcowsku witałeś marnotrawnych synów, prosimy cię, oręduj za wszystkimi ojcami i matkami, aby z radością przyjmowali każde powierzone im przez Boga dziecko i kochali je mądrze. Niech zawsze idą po ścieżkach przykazań Bożych i niech nigdy nie zabraknie im wierności i ofiarności w wykonywaniu codziennych obowiązków. Wyjednaj im tę łaskę, aby Bóg był w ich sercach na pierwszym miejscu, a w chwilach trudnych nigdy nie zabrakło im ufności w Jego wszechmoc i dobroć.

Dzień 4. (7 X) - za dzieci i młodzież

Błogosławiony Ojcze Honoracie - zatroskany o wychowanie dzieci i młodzieży, Twojemu wstawiennictwu polecamy dzieci i młodzież. Uproś im światło i moc, aby umieli się oprzeć złym wpływom świata. Pomagaj im w dokonywaniu słusznych wyborów i wzmocnij ich wolę, by dawali świadectwo o prawdziwych wartościach, jakimi są: umiłowanie prawdy, dobra, miłości i piękna. Uproś im odwagę, aby nie wstydzili się swojej wiary w Boga i praktyk religijnych. Niech poznają i doświadczają, że Bóg kocha ich bezwarunkowo i bezgranicznie.

Dzień 5. (8 X) - za ubogich, chorych i starszych

Błogosławiony Ojcze Honoracie, ty który z oddaniem niosłeś pomoc ubogim, prosimy cię o wstawiennictwo w intencji ludzi ubogich, starszych i chorych. Proś za nimi, aby w każdym cierpieniu i w doświadczeniu duszy i ciała stawali przed Bogiem z różańcem w ręku i byli pewni, że zostaną wysłuchani. Niech przez rozważanie tajemnic życia Chrystusa i Jego Matki Maryi, poznają coraz bardziej potęgę Bożej miłości i doświadczają uzdrawiającej mocy modlitwy. Wypraszaj nam otwarte oczy i dobroć serca, abyśmy służąc bliźnim przyczyniali się do zmniejszenia ich cierpień.

Dzień 6. (9 X) - za kapłanów

Błogosławiony Ojca Honoracie - gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, wspieraj swoim wstawiennictwem Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane, aby mężnie i nieugięcie stali na straży prawa miłości Boga i bliźniego. Wypraszaj wszystkim taką przejrzystość, aby słowem, czynem i miłością wprowadzali w życie ludzi Boga i Jego Królestwo. Niech ich serca, myśli i ręce pozostaną czyste, pokorne i zawsze gotowe do posługi. Wstawiaj się za nimi, by pozostali wierni Chrystusowi, Kościołowi i swojemu powołaniu, aż do ostatniej chwili życia.

Dzień 7. (10 X) - za zgromadzenia honorackie

Błogosławiony Ojcze Honoracie - patronie życia ukrytego miej w swojej opiece i oręduj za wszystkimi zgromadzeniami życia zakonnego, których jesteś Ojcem. Niech każdego dnia na nowo odczytują i odkrywają swój charyzmat i owocnie włączają się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Wyjednaj im łaskę ewangelicznej miłości i ufnego zawierzenia Bogu. Wstawiaj się za nimi, aby umieli iść drogą rad ewangelicznych, byli wiarygodnymi świadkami orędzia Chrystusowego we współczesnym świecie. Niech niosą każdemu człowiekowi braterską pomoc, życzliwe słowo, serdeczne współczucie i dar modlitwy.

Dzień 8. (11 X) - o trzeźwość

Błogosławiony Ojcze Honoracie - zatroskany o trzeźwość narodu polskiego. Uproś tę łaskę dla naszej katolickiej Ojczyzny, by nie zalewał ją potok alkoholu. Niech trzeźwe będą nasze rodziny, ojcowie, matki i dzieci. Wstawiaj się za tymi, którzy uginają się pod ciężarem alkoholizmu najbliższych. Proś, aby Pan wzbudził w naszym Narodzie apostołów trzeźwości i pragnienie życia bez alkoholu, a dla ludzi uzależnionych radość wyzwolenia z tego nałogu i jego następstw.

Dzień 9. (12 X) - o powołania

Błogosławiony Ojcze Honoracie - ty, który pełen mądrości zabiegałeś o każde powołanie, prosimy cię, abyś uprosił u Boga nowe powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Wyjednaj młodym ludziom powołanym przez Chrystusa odwagę pójścia za Nim i wielkodusznego oddania swego serca na służbę Ewangelii. Upraszaj im, aby w pójściu za Chrystusem odkrywali sens życia jako „dar z siebie” oraz doświadczali piękna i prawdy wzrastania w miłości.