Nowenna całoroczna ku czci bł. Honorata (I)

Błogosławiony Ojcze Honoracie, przychodzimy dziś do Ciebie, aby uczyć się mądrości całkowitego zawierzenia Bogu, trwania pomimo trudów i przeszkód, a także budowania codziennej rzeczywistości. Potrzeba nam tych wartości dziś, kiedy świat je odrzuca, sądząc, że ma lepsze sposoby na szczęście. My wiemy, że bez tych wartości, nic dobrego nie możemy uczynić, co gorsze, życie możemy zmarnować, jego celu czyli szczęścia nie osiągnąć.

Błogosławiony Ojcze Honoracie, który w swym długim i bogatym życiu przeżyłeś wiele i nic, co ludzkie nie jest ci obce, spojrzyj na nas, którzy przychodzimy tu do twego sanktuarium w każdy czwartek, przyjmij nasze dziękczynienia, wysłuchaj prośby i racz przedstawić je miłosiernemu Bogu przez ręce Niepokalanej Matki, której oddałeś się całkowicie.

Wołamy najpierw:
Dziękujemy Ci, Panie.

- Za to, że przez bł. Honorata wysłuchujesz prośby wierzących i udzielasz obfitości swej łaski.

- Za to, że w bł. Honoracie, dajesz naszemu miastu, diecezji i całej naszej Ojczyźnie prawdziwy wzór życia według wiary.

- Za to, że przez wstawiennictwo bł. Honorata pociągasz wielu do naśladowania Twego Syna.

- Przez wstawiennictwo bł. Honorata prosimy Cię, Panie, przymnóż nam wiary, nadziei i miłości.

- Przez wstawiennictwo bł. Honorata, broń nas od zła wszelkiego.

- Przez wstawiennictwo bł. Honorata racz nam udzielić obfitości Twoich darów i umocnij nas, abyśmy wiernie naśladowali Jezusa Chrystusa.