Modlitwa o kanonizację błogosławionego Honorata Koźmińskiego

Wszechmogący, Dobry Boże, bądź uwielbiony za to, że błogosławionego Honorata, kapucyna, założyciela licznych ewangelicznych wspólnot zakonnych, obdarzyłeś wieloma charyzmatami i posłużyłeś się nim jako narzędziem do ożywienia życia religijnego w narodzie polskim, uciemiężonym obcą niewolą. Wysłuchaj próśb, które Ci przedkładam za wstawiennictwem Twojego Sługi.
Wyrwij mnie z duchowego odrętwienia, abym nie pozwalał szatanowi zasiewać w mojej duszy kąkolu zagłuszającego wzrost Bożego ziarna.
Rozjaśnij ciemności mego ducha na drodze prowadzącej do wewnętrznego oczyszczenia i ciągłego formowania mojego charakteru.
Obudź we mnie zapał, jaki towarzyszył życiu błogosławionego Honorata, pełnemu gorliwości i heroicznej ofiarności apostolskiej.
Spraw, bym w dwudziestym pierwszym wieku, za przykładem Błogosławionego mógł dzielić się ewangelicznym duchem i umacniać wiarę, podtrzymywać nadzieję oraz rozpalać miłość wśród moich sióstr i braci.
Rozpalaj we mnie pragnienie apostolskiego czynu, abym w życiu codziennym, swoim własnym przykładem wskazywał na obecność Oblicza Twojego Syna.
Spraw łaskawie, abym w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa w mojej Ojczyźnie, potrafił żyć duchem umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła.
Ojcze Przedwieczny przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, a naszego Zbawiciela, i za wstawiennictwem Jego Matki, naszej Współodkupicielki, proszę Cię o rychłą kanonizację błogosławionego Honorata. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.


Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
z dnia 4.02.2003 r., Nr 410/NK/03