1/ Wstęp

               „Mam nabożeństwo do Ojca Honorata, gdyż patrząc na jego życie i czyny, mawiałem do otoczenia, że gdyby Ojciec Honorat nie był wyniesiony na ołtarze świętych, to nie wiem, czy by kto był godniejszy nad niego, który by więcej zdziałał dla podniesienia ducha w narodzie i kto by miłował Pana Boga tak jak on miłował. Nie tylko pragnę, ale mam mocną wiarę i nadzieję, że to nastąpi”. Br. Paweł Litwiński ze Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej, jeden z najbliższych współpracowników o. Honorata Koźmińskiego, dostrzegł w nim świętego – człowieka prawdziwego, który spotkał Boga, i to spotkanie uczyniło go świętym.
                Istnieje wiele świadectw o życiu i świętości o. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, rodem z Białej. Większość z nich to relacje osób, które słyszały go osobiście lub przynajmniej się z nim spotkały albo o nim słyszały od innych. Byli to najczęściej: bracia i siostry ze zgromadzeń założonych przez o. Honorata, księża, osoby świeckie i współbracia kapucyni. Z powodu dużej liczby tych świadectw konieczne było dokonanie wyboru i to tylko spośród relacji osób znających bezpośrednio o. Honorata. Ich wiarygodność potwierdzona została urzędowo, gdyż większość z nich to materiał, który bezpośrednio służył procesowi beatyfikacyjnemu.
                Dwudziestolecie beatyfikacji o. Honorata jest dobrą okazją do tego, by przypomnieć wizerunek Honorata, człowieka świętego, przedstawiony we wspomnieniach i relacjach braci i sióstr.