9/ Zakończenie

      Przytoczone świadectwa i relacje o o. Honoracie, człowieku, zakonniku, duszpasterzu, proroku, mistyku i świętym, to tylko wybór z bogatych wspomnień braci i sióstr. Niewątpliwie temat ten domaga się poszerzonego opracownaia, może w formie oddzielnej publikacji.
      Słowa br. Stanisława Szczecha niech będą podsumowaniem wszystkich opinii o świętości Honorata, a dla nas zachętą do poszukiwań świętych, którzy są wśród nas, oraz do przechowywania pamięci o nich: "Ludzie wierzący i religijni, którzy przypatrywali się cnotom heroicznym Sługi Bożego i jego dziełom dla Boga i społeczeństwa, podziwiali jego świątobliwe życie i często dało się słyszeć zdanie mówiących: "Niesłuszne są mniemania, jakoby w dzisiejszych czasach nie było dusz dążących do świętości, Ojciec Honorat jest najlepszym wzorem dążenia do świętości, któremu należy się cześć, a Panu Bogu wdzięczność za udzielone Słudze Bożemu dary".
W: W szkole świętości błogosławionego Honorata, pod red. T. Płonki OFMCap., Sandomierz-Zakroczym 2008.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz