Nowe Miasto nad Pilicą: stulecie śmierci bł. Honorata

W piątek 16 grudnia 2016 r. w klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście n. Pilicą obchodzono uroczyście stulecie śmierci bł. Honorata Koźmińskiego. We Mszy św. celebrowanej przez bpa Andrzeja F. Dziubę, bpa Antoniego P. Dydycza i licznych kapłanów uczestniczyło wielu wiernych różnych stanów.

Liturgii przewodniczył Biskup Łowicki, który wygłosił także homilię, natomiast jednym z koncelebransów był wywodzący się z zakonu Ojców Kapucynów bp Antoni P. Dydycz. W czasie liturgii miało miejsce kilka zawierzeń Bogu przez wstawiennictwo bł Honorata. Najpierw Biskup Łowicki modlił się w intencji diecezji, następnie Burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą zawierzył Bogu całe miasto, którym zarządza, Przewodnicząca Konferencji Rodziny Honorackiej modliła się w intencji Zgromadzeń Honorackich, a wspólnotę Kapucynów zawierzył Panu Bogu ich Prowincjał.

We Mszy św. uczestniczyło wielu wiernych w tym bardzo licznie zgromadzeni przedstawiciele życia konsekrowanego. Po zakończonej liturgii przygotowano agapę w klasztorze.

xas / Nowe Miasto nad Pilicą