Do M. Anieli Godeckiej (15)

Ty jesteś stara Służebnica Pańska i jeszcze takimi rzeczami się trapisz. Czy nie wiesz, że prześladowanie było zawsze zapłatą gorliwych sług Bożych? I że póki będziecie gorliwie służyć Bogu, to zawsze będzie brakowało sióstr do zaspokojenia potrzeb i wymagań. Choćbyś dziś miała 10, to jutro będzie brakło do nowych domów, więc po co się tym trapić, tylko się starać, aby stosownie użyć te, które są. (-)
Boże, błogosław.