Do M. Anieli Godeckiej (16)

(-) Ojciec św. kazał zwrócić na to uwagę, że niepotrzebnie stawiają spowiednicy i asceci jakieś szczególne warunki do częstej lub codziennej Komunii św. I niektórzy kapłani trzymają się tej zasady, że młodszym mniej pozwalają niż starszym albo poczynającym życiem duchowne mniej niż tym, które wyżej postąpiły, tak jakby Komunia była zapłatą za cnoty i większą gorliwość, gdy tymczasem Komunii wszyscy potrzebują jak najczęściej, jak pokarmu dla ciała i nie wymaga się lepszego usposobienia do Komunii św. codziennej, jak do rocznej, tj. aby być wolną od grzechu śmiertelnego, bo Komunia sama grzechy powszednie odpuszcza. Trzeba przeto bez skrupułów starać się wszystkim jak najczęściej do Komunii św. przystępować. (-)