Do M. Anieli Godeckiej (20)

Kto takich dowodów Opatrzności Bożej doznaje, temu nie godzi się trwożyć. P. Jezus obiecał św. Klarze, że Was zawsze zachowywać będzie wśród niebezpieczeństw, a św. Franciszkowi, że zawsze żywić Was będzie. Ale gdyby siostry były takie trwożliwe, to można w razie grożącego niebezpieczeństwa rozjechać się, chociaż ja mam nadzieję, że to wszystko ucichnie. (-)